Rezačky mäsa

TMP 130 Unger 3 double cut
TMP 130 / 42 výmena Unger 5 za Enterprise
TMP 130 inštalácia Unger 5 triple cut
P 82 Unger 3 double cut
TM 32 / 98
TMP 42 Enterprise single cut
PM 32
PM 42 (130L) Unger 5 triple cut (rozoberanie)
PM 32 (90L) (tlmič nárazov otváracieho krytu)
Braher P-22 v programe VIVA LA VIDA