Výrobníky ľadu

Výroba šupinového ľadu Maja
Maja Sanitačný princíp HY-GEN
Jednoduché čistenie výrobníkov ľadu Maja
Maja-SCS: Patentovaný samočistiaci systém
pre výrobníky ľadu
Systém dávkovania ľadu VS 5
Plnenie pultov na ryby šupinovým ľadom
SAH 85 L / SAH 170 L odstránenie misky výparníka